Resultatframgang for Borregaard

Borregaards driftsinntekter økte til 1770 millioner kroner (1446 millioner kroner)¹ i 4. kvartal 2022.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) økte til 364 millioner kroner (263 millioner kroner). Det var vesentlig resultatframgang i BioMaterials og Fine Chemicals mens BioSolutions hadde et svakere resultat. Valutaeffekter bidro positivt til resultatframgangen sammenlignet med 4. kvartal 2021.

Økte salgspriser, i tillegg til høyere volum og en sterk produktmiks, var hovedårsaken til resultatforbedringen i BioMaterials. Resultatframgangen i Fine Chemicals skyldtes økte salgspriser og høyere salgsvolum av bioetanol. Redusert margin og volum for trading av syntetiske vanillinprodukter var hovedårsaken til at resultatet for BioSolutions gikk ned. Kostnadsøkninger påvirket alle forretningsområdene.

Resultat før skatt var 210 millioner kroner (132 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 1,85 kroner (1,02 kroner).

Borregaard har besluttet å investere 230 millioner kroner for å redusere utslipp av CO2 og øke energifleksibiliteten ved bioraffineriet i Sarpsborg. Ved å erstatte flytende naturgass (LNG) med elektrisitet og samtidig redusere energiforbruket, åpner investeringen for en årlig reduksjon av CO2 på 30 000 tonn. Investeringen har et potensial for betydelige kostnadsreduksjoner gjennom økt fleksibilitet i valg mellom ulike energikilder.

 

Hele året 2022

Driftsinntektene i økte til 6881 millioner kroner (5805 millioner kroner). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 1643 millioner kroner (1372 millioner kroner), og er det beste årsresultatet Borregaard har oppnådd. Resultat før skatt ble 1118 millioner kroner (873 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje ble 8,95 kroner (6,95 kroner).

- Vi er fornøyde med det sterke resultatet og framgangen i alle forretningsområder i 2022. Borregaards spesialiseringsstrategi og diversifiserte markedsposisjoner har vist sin styrke i møte med høy inflasjon, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Knut-Harald Bakke, telefon 905 79 164
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

  1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
  2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster