Resultatframgang for Borregaard

Borregaards driftsinntekter ble 1714 millioner kroner (1752 mill. kr)¹ i 3. kvartal 2023.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) økte til 482 mill. kr (434 mill. kr). BioMaterials og Fine Chemicals hadde resultatframgang, mens det ble et svakere resultat i BioSolutions sammenlignet med 3. kvartal 2022.

I BioSolutions ble økte salgspriser og reduserte energikostnader mer enn motvirket av lavere salgsvolum, redusert margin for trading av syntetiske vanillinprodukter og generell kostnadsinflasjon. Lavere energikostnader og høyere salgspriser var de viktigste årsakene til resultatframgangen i BioMaterials. Resultatforbedringen i Fine Chemicals var i hovedsak knyttet til høyere salgspriser for bioetanol. Valutaeffektene var positive i alle områdene.

Den foreslåtte reduksjonen i den norske ordningen for CO2-kompensasjon, vil ha en negativ effekt på Borregaards driftsresultat med ca. 25 mill. kr sammenlignet med tidligere beregnet beløp. Reduksjonen for de tre første kvartalene i 2023 er hensyntatt i resultatet for 3. kvartal.

Resultat før skatt økte til 318 mill. kr (309 mill. kr). Fortjeneste pr. aksje endte på 2,38 kroner (2,40 kroner).

- Vi er godt fornøyde med å kunne levere solide resultater og sterke resultatmarginer i alle forretningsområder, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Knut-Harald Bakke, telefon 905 79 164
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster