Resultatframgang for Borregaard

Borregaards driftsinntekter økte til 1752 millioner kroner (1429 millioner kroner)¹ i 3. kvartal 2022.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) økte til 434 millioner kroner (391 millioner kroner). Det var resultatfremgang i alle forretningsområder sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021. Valutaeffekter bidro positivt til resultatframgangen.

Høyere salgspriser og en sterk produktmiks var hovedårsaken til resultatforbedringen i BioSolutions og BioMaterials. Resultatfremgangen i Fine Chemicals skyldtes økte salgspriser og høyere leveranser. Kostnadsøkninger påvirket alle forretningsområdene. I kvartalet dro Borregaard fordel av sin mulighet til å skifte mellom elektrisitet, naturgass og lettolje for å minimere energikostnadene.

Resultat før skatt var 321 millioner kroner (287 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 2,40 kroner (2,12 kroner).

Borregaard vil øke produksjonskapasiteten for høyspesialiserte lignin-baserte biopolymerer. Prosjektet har en totalkostnad på 70 millioner kroner, og volumøkningen vil oppnås gjennom utblokking av flaskehalser ved bioraffineriet i Sarpsborg. Målgruppen er hovedsakelig batterier, men aktuelle anvendelser vil også inkludere oljeboring, landbruk, pigmenter og fargestoffer.

- Vår diversifiserte markeds- og spesialiseringsstrategi viste sin styrke i kvartalet. Vi er fornøyde med det sterke resultatet og framgangen i alle forretningsområder. Ekspansjonsinvesteringen i BioSolutions vil bidra til ytterligere spesialisering og vekst for Borregaard, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Knut-Harald Bakke, telefon 905 79 164
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

  1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
  2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster