Rekordhøyt resultat for Borregaard

Borregaards driftsinntekter økte til 1963 millioner kroner (1744 mill. kr)¹ i 2. kvartal 2023.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) økte til 537 mill. kr (445 mill. kr), som er tidenes beste kvartalsresultat. Det var resultatframgang i Fine Chemicals og BioMaterials, mens BioSolutions hadde et svakere resultat sammenlignet med 2. kvartal 2022.

Økte salgspriser og høye leveranser var de viktigste grunnene til den betydelige resultatframgangen i Fine Chemicals. Resultatforbedringen i BioMaterials skyldtes i stor grad økte salgspriser og positive valutaeffekter. For BioSolutions ble høyere salgspriser og positive valutaeffekter mer enn motvirket av redusert margin for trading av syntetiske vanillinprodukter og endringer i produktmiks. For konsernet ble reduserte energikostnader i all hovedsak motvirket av økte virkeskostnader og generell kostnadsinflasjon.  

Resultat før skatt økte til 379 mill. kr (322 mill. kr). Fortjeneste pr. aksje endte på 2,84 kroner (2,53 kroner).

- Vi er fornøyde med å levere et rekordresultat for konsernet. Vår robuste forretningsmodell med en diversifisert markedsstrategi bidro til en økt resultatmargin sammenlignet med tidligere kvartaler, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Knut-Harald Bakke, telefon 905 79 164
Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, telefon 918 34 108

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster