Rekordhøyt driftsresultat før avskrivninger for Borregaard

Borregaards driftsinntekter økte til 1744 millioner kroner (1511 millioner kroner)¹ i 2. kvartal 2022.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) økte til 445 millioner kroner (416 millioner kroner). Det var resultatfremgang både i BioSolutions og Fine Chemicals og en nedgang i BioMaterials sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021.  

Høyere salgspriser og en sterk produktmiks, delvis motvirket av økte kostnader, var de viktigste årsakene til resultatforbedringen i BioSolutions. Høyere salgspriser ble mer enn motvirket av økte energi og råvarekostnader og lavere leveranser i BioMaterials. Resultatfremgangen i Fine Chemicals skyldtes økte salgspriser som delvis ble motvirket av lavere leveranser og økte kostnader.

Resultat før skatt var 322 millioner kroner (296 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 2,52 kroner (2,34 kroner).

- Vi er godt fornøyde med å levere et rekordresultat for konsernet. Borregaards spesialiseringsstrategi, med ledende og diversifiserte markedsposisjoner, har vist sin styrke i møte med høy inflasjon og utfordringer i verdikjeden, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Økonomidirektør Per Bjarne Lyngstad, telefon 952 44 515
Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, telefon 918 34 108

  1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
  2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster