Godt resultat i 1. kvartal

Borregaards driftsinntekter ble 1975 millioner kroner (1850 millioner kroner)¹ i 1. kvartal 2024.

Borregaards driftsinntekter ble 1975 millioner kroner (1850 millioner kroner)¹ i 1. kvartal 2024.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) endte på 442 millioner kroner (435 millioner kroner). BioSolutions hadde resultatframgang, mens resultatet i BioMaterials og Fine Chemicals var svakere sammenlignet med 1. kvartal 2023.

Resultatet i BioSolutions økte grunnet høyere salgsvolum og reduserte energikostnader.  Salgsvolumet i BioMaterials var høyere, men lavere salgspriser og høyere virkeskostnader førte til et redusert resultat. Fine Chemicals hadde et svakere resultat på grunn av lave leveranser av bioetanol samt økte kostnader. Valutaeffektene var svakt negative for konsernet.  

Resultat før skatt ble 261 millioner kroner (292 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 2.01 kroner (2.32 kroner).

- Vi er godt fornøyde med resultatframgangen i BioSolutions og den positive utviklingen i salgsvolum for konsernet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Knut-Harald Bakke, telefon 905 79 164
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster