Resultatframgang for Borregaard

Borregaards driftsinntekter økte til 1850 millioner kroner (1615 millioner kroner)¹ i 1. kvartal 2023.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) økte til 435 millioner kroner (400 millioner kroner). Det var resultatframgang i Fine Chemicals og BioMaterials, mens BioSolutions hadde et svakere resultat. Valutaeffekter bidro positivt til resultatframgangen sammenlignet med 1.kvartal 2022.

Resultatframgangen i Fine Chemicals skyldtes økte salgspriser, god produksjon og en bedre produktmiks. Økte salgspriser og positive valutaeffekter var de viktigste grunnene til resultatforbedringen i BioMaterials. Redusert margin og volum for trading av syntetiske vanillinprodukter var hovedårsakene til at resultatet for BioSolutions gikk ned. Kostnadsinflasjon knyttet til virke og andre råvarer, vedlikehold og lønn påvirket alle forretningsområdene.

Resultat før skatt var 320 millioner kroner (291 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 2.32 kroner (2.18 kroner).

Borregaard skal investere 100 millioner kroner i en ny grønn teknologiplattform og en demonstrasjonsfabrikk med kapasitet på 1000 tonn per år ved bioraffineriet i Sarpsborg. Dette vil muliggjøre leveranser av neste generasjons ligninbaserte biopolymerer og granulering av eksisterende produkter. Målet er å benytte dette innen applikasjonsområder som husholdningsprodukter, industrielle rengjøringsmidler, vannbehandling og landbruk.

- Vi er fornøyde med konsernets solide resultat i kvartalet. De strategiske investeringene i Alginor og ligninbaserte biopolymerer vil bidra til ytterligere spesialisering og verdivekst for Borregaard, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Knut-Harald Bakke, telefon 905 79 164
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

  1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
  2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster