Rekordresultat for performance chemicals

Borregaards driftsinntekter var 1.054 mill. kroner (993 mill. kroner)1 i 2. kvartal 2015. Driftsresultatet (EBITA)2 ble 131 mill. kroner mot 130 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2014.

Performance Chemicals (ligninbaserte produkter) forbedret sitt driftsresultat i 1. kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, mens Specialty Cellulose og Other Businesses begge hadde en tilbakegang. Totalt sett var kostnader stabile i lokale valutaer. Valutakursutviklingen, inklusiv negativ effekt fra valutasikringer, bidro positivt med ca 50 mill. kroner. Valutasikringer ga en effekt på -54 mill. kroner i 2. kvartal.

Driftsresultatet i Performance Chemicals var rekordhøyt som følge av at positive valutaeffekter, produktmiks og høyere salgspriser mer enn oppveide en lavere tilførsel av ligninråstoff. Tilbakegangen i Specialty Cellulose skyldtes primært lavere salgspriser, en svakere produktmiks og et lavere bidrag fra bioetanol. Driftsresultatet i Other Businesses var noe svakere, hovedsakelig på grunn økt aktivitetsnivå i Exilva-prosjektet.

Resultatet før skatt ble 125 mill. kroner (126 mill. kroner) i 2. kvartal 2015. Fortjeneste per aksje ble 0,92 kroner (0,91 kroner).

- Vi er tilfreds med å levere nok et rekordresultat i Performance Chemicals. I tillegg nådde vi viktige milepæler i våre strategiske prosjekter i USA og Sør-Afrika som begge skal bidra til ytterligere vekst i dette forretningsområdet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster