Rekordresultat for performance chemicals

Borregaards driftsinntekter endte på 993 mill. kroner (952 mill. kroner)1 i 2. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBITA)2 ble på 130 mill. kroner sammenlignet med 137 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2013 og 99 mill. kroner i foregående kvartal.

«Performance Chemicals» (ligninbaserte produkter) forbedret sitt driftsresultat i 2. kvartal til tidenes høyeste kvartalsresultat for forretningsområdet, mens «Specialty Cellulose» og øvrige områder hadde en tilbakegang.

Driftsresultatet i «Performance Chemicals» økte som følge av at en forbedret produktmiks og økte priser mer enn oppveide en volumnedgang på 7%. Tilbakegangen i «Specialty Cellulose» skyldes primært lavere priser. Det reduserte driftsresultatet for øvrige områder skyldes svakere produktmiks innen finkjemi. Lavere produksjon ved anlegget i Sarpsborg påvirket driftsresultatet negativt sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, mens valutaforhold samlet sett bidro positivt.

Resultat før skatt endte på 126 mill. kroner (122 mill. kroner) i 2. kvartal 2014.
Fortjeneste pr aksje ble 0,91 kr (0,88 kr) i 2. kvartal.

 - Vi er fornøyd med et nytt rekordresultat i ett kvartal for Performance Chemicals. De øvrige virksomhetene leverte i tråd med våre forventninger, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie. 
 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster