Rekordresultat for borregaard

Borregaards driftsinntekter var 1256 millioner kroner (1167 millioner kroner)¹ i 2. kvartal 2017. Driftsresultatet (EBITA adj.²) økte til 243 millioner kroner mot 200 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Dette er det beste kvartalsresultatet noen gang. Alle forretningsområder forbedret sitt driftsresultat, men fremgangen var størst for Speciality Cellulose. Endelig forsikringsoppgjør for modningssiloer hadde en positiv effekt på resultatet. Valutaeffekter var i sum svakt positive i 2. kvartal. Kostnader for energi, råmaterialer og kjemikalier økte sammenlignet med samme kvartal i fjor. Avskrivningene var høyere, hovedsakelig på grunn av ekspansjonsinvesteringer.

Performance Chemicals (ligninvirksomheten) oppnådde et historisk høyt kvartalsresultat som følge av at reallokering av ligninvolum og forbedret produktmiks innen spesialiteter mer enn oppveide kostnadsøkninger og en 3% nedgang i totalt salgsvolum. Resultatfremgangen i Speciality Cellulose skyldtes økte priser, høyt salgsvolum og en bedre produktmiks. Other Businesses forbedret sitt driftsresultat, vesentlig som følge av et sterkt kvartal for finkjemivirksomheten.

Resultat før skatt økte til 241 millioner kroner (207 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,81 kroner (1,54 kroner).

- Vi er tilfreds med det sterke resultatet for konsernet og den positive produktmiksutviklingen både i ligninvirksomheten og for spesialcellulose, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster