Rekordhøyt Q2-resultat for Borregaard

Borregaards driftsinntekter ble 1511 millioner kroner (1358 millioner kroner)¹ i 2. kvartal 2021.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) økte til 416 millioner kroner (361 millioner kroner).  BioSolutions hadde en betydelig resultatframgang, BioMaterials oppnådde et resultat på samme nivå som i fjor mens det var en nedgang i Fine Chemicals sammenlignet med 2. kvartal i 2020.  

I BioSolutions økte EBITDA som et resultat av prisøkninger og en gunstig produktmiks, delvis motvirket av negative valutaeffekter. Innen BioMaterials kompenserte høye leveranser av spesialcellulose og en bedret produktmiks for noe lavere salgspriser. Nedgangen i Fine Chemicals kan forklares med et ekstraordinært salg av bioetanol til desinfeksjon i 2. kvartal 2020. God produksjon ved anlegget i Sarpsborg bidro positivt til konsernets resultat.

Resultat før skatt var 296 millioner kroner (133 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 2,34 kroner (1,01 kroner).

- Vi er fornøyde med å levere et rekordresultat for konsernet og med en betydelig framgang i BioSolutions, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, telefon 918 34 108

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster