Nye 8,5 millioner kroner til borregaard

Borregaard er ett av 14 europeiske selskaper som deltar i et demonstrasjonsprosjekt for konvertering av biomasse fra tømmer til verdiskapende kjemikalier. Prosjektet har fått 9,9 millioner Euro (92 millioner kroner) i støtte fra BBI, som er et program under EU Horizon 2020.  8,5 millioner kroner av disse går til Borregaard. Prosjektet starter formelt 1. september og går over tre år.

Prosjektet kalles BIOFOREVER og står for “BIO-based products from FORestry via Economically Viable European Routes» og går ut på å sammenligne ulike forbehandlingsmetoder for produksjon av kjemikalier basert på ulike treslag som gran, poppel og rivningsvirke. Sammenligningsparametere er kvalitet på sluttprodukt (lignin og sukkerløsning), samt økonomisk lønnsomhet for de ulike metodene. Borregaards egenutviklede metode, BALI, er blant forbehandlingsmetodene som skal sammenlignes med andre etablerte metoder.

Videre skal prosjektet demonstrere at sukkerløsningene kan benyttes til produksjon av kjemikalier som butanol, etanol, Furandicarboxylic acid (FDCA) og enzymer. Butanol og FDCA kan benyttes i bioplastproduksjon og dermed erstatte oljebasert plast i for eksempel brusflasker. Videre skal prosjektet finne nye anvendelser for lignin, som i dag benyttes innen blant annet jordbruk og fiskeri, byggeindustri og batterier.

Prosjektets totale budsjett er på 16,2 millioner Euro. De 14 selskapene som deltar i prosjektet er: API Europe (Hellas), Avantium Chemicals BV (Nederland), Bioprocess Pilot Facility BV (Nederland), Borregaard AS (Norge), Bio Refinery Development BV (Nederland), DSM (Nederland), Elkem Carbon AS (Norge), Green Biologics Ltd (Storbritannia), MetGen Oy (Finland), Nova Institute (Tyskland), Novasep Process SAS (Frankrike), Phytowelt, Green Technologies GmbH (Tyskland), Port of Rotterdam (Nederland) og SUEZ Groupe (Frankrike).