Ny kraftavtale med eidsiva vannkraft

Borregaard og Eidsiva Vannkraft har inngått en ny langsiktig kraftkontrakt på til sammen 2,8 TWh for perioden 2020 til 2029. Den nye kontrakten erstatter eksisterende avtale mellom partene for årene 2020 til 2024, og innebærer en nedtrapping av årlig levert volum fra ca. 420 GWh i 2020 til ca. 130 GWh i 2029.

-  Vi har et godt industrielt samarbeid med Eidsiva. Den nye kontrakten er et viktig element i vårt langsiktige arbeid for forutsigbare og stabile priser på elektrisk kraft til vår fabrikk i Sarpsborg, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

-  Erfaringene med kontrakten og samarbeidet med Borregaard har vært meget gode. En langsiktig avtale med et industriselskap som Borregaard er viktig for Eidsiva, og en fysisk kontrakt i det samme prisområdet som vi har mesteparten av egen produksjon, er en god løsning for oss, sier direktør Oddleiv Sæle i Eidsiva Vannkraft.