Lignotech South Africa 20 år

Borregaard og Sappi feirer LignoTech South Africas 20 årsjubileum.

LignoTech South Africa er et joint venture mellom Sappi Southern Africa Limited og Borregaard. Ligninfabrikken i Umkomaas, KwaZulu-Natal ble offisielt åpnet i 1999. 

Anlegget ble utviklet for å generere inntekter fra en tidligere ubenyttet del av produksjonsprosessene i Sappis Saiccors fabrikk. Ligninproduktene benyttes som binde- og dispergeringsmidler for en rekke anvendelser innen landbruk og industri. 

- Borregaard er en stolt medeier av LignoTech South Africa. Sammen produserer vi bærekraftige og høyverdige produkter fra et lokalt råmateriale, samtidig som vi skaper mer enn 100 arbeidsplasser og genererer eksportinntekter til Sør-Afrika, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Plasseringen i Sør-Afrika ble valgt grunnet tilgjengelighet til bærekraftige råvarer, effektiv infrastruktur, høyt kompetente mennesker, relativt lave produksjonskostnader og nærhet til eksportmarkeder via Durban havn.