Kompetansepris til Borregaard

HR Norges Kompetansepris 2017 gikk til Borregaard. Prisen deles ut årlig til virksomheter som jobber strategisk og målbevisst med kompetanseutvikling.

Medlemsorganisasjonen HR Norge har delt ut Kompetanseprisen årlig i mer enn 20 år. Den går til virksomheter som jobber strategisk og målbevisst med kompetanseutvikling. Kåringen skjer etter en grundig prosess hvor en ekspertjury vurderer nominerte kandidater.

I år er Borregaard kåret som vinner av den prestisjetunge HR Norges Kompetansepris. For juryen og HR Norge er det svært inspirerende å se at tradisjonsrike industrivirksomheter utvikler seg kontinuerlig og har en kultur og holdninger som er like moderne og fremtidsorientert som en hvilken som helst digitalisert oppstartvirksomhet.
– Den største aha-opplevelsen var hvordan de har utviklet bedriften over flere år. De har en imponerende holdning til dette med kontinuerlig forbedring. Når et mål er nådd, ser de om det de har fått til kan gjøres enda bedre, sier juryleder Mårten Skjøstad.

Skjøstad nevner som et eksempel hvordan Borregaard har sentralisert driften av 18 fabrikker som tidligere ble styrt fra 16 lokale kontrollrom. I dag styres fabrikkene fra ett felles driftssenter av kun fire operatører. Alt dette har bedriften gjort uten oppsigelser. Mange ansatte har fått mye nytt arbeidsinnhold de siste årene, men konsernet har bevisst valgt å beholde og utvikle eksisterende ansatte fremfor å si opp og erstatte med nye.
– Vi er i en industri med sterke fagforeninger, sier HR-sjef Kari Strande.

– Vi er glade og stolte over at vi har greid å utvikle oss til en global verdensledende virksomhet i samarbeid med ansatte og deres fagforeninger. Det har ikke alltid vært uten diskusjoner og uenighet, men langsiktighet, utholdenhet og vilje til å finne løsninger fra alle parter har gjort det mulig, legger hun til.

HR Norges Kompetansepris 2017 deles ut på HR Norges konferanse Kompetansedagene 2017 den 11. mai kl 9:00.

 

Juryens begrunnelse: 
Borregaard er et tradisjonsrikt industrikonsern som er verdensledende innen bioraffinering. Konsernet bruker råvarer fra tømmer til å utvikle avanserte produkter som inngår i en rekke anvendelser. Borregaard har spesialisert seg i en global industri hvor de skreddersyr produkter til ulike behov. Utvikling og produksjon av produktene krever stadig fornyet kompetanse for å sikre at de kan konkurrere i denne bransjen og kompetanseutviklingen er derfor et særlig viktig virkemiddel i utviklingen av konkurranseevnen.

Kompetansesatsingen er eksplisitt uttrykt i selskapets mål og strategier som en konkurransefaktor gjennom at Borregaard skal ha en unik kompetanse for å kunne levere bærekraftige løsninger til det globale markedet.

Borregaards kultur preges av kontinuerlig forbedring og kontinuerlig læring. Prosesser blir kontinuerlig forbedret gjennom automatisering og digitalisering. Dette krever også kontinuerlig utvikling av alle fagmiljøene. Verdiskaping skjer i det gylne trianglet mellom FoU, produksjon og salg. Det tilrettelegges for at alle fagmiljø må kunne samhandle med andre fagmiljø. Det krever både dybde- og sosial- og forretningskompetanse i alle ledd. Konsernet praktiserer en bred forståelse av kompetanse gjennom rekruttering, utvikling av eksisterende ansatte (fagarbeidere og akademikere) og omstilling. Jobbrotasjon og interne omplasseringer er også sentrale tiltak for å tilegne seg ny kompetanse fra andre avdelinger.

Kompetanse utvikles blant annet gjennom on the job training med bruk av interne instruktører. Selskapet har også flere formelle kompetanseprogram og har også et samarbeid med flere høgskoler og universitet for å utvikle fagmiljøene. Borregaard har som arbeidsgiver jobbet tett med fagforeningene i alle år slik at de sammen kontinuerlig videreutvikler og fornyer konsernet.

17% av Borregaards salg kommer fra nye produkter, definert som produkter de ikke hadde for fem år siden. Selskapet har redusert bemanningen over mange år gjennom naturlig avgang og uten oppsigelser. Men de siste årene har antall årsverk økt og selskapet rekrutterte i fjor rundt 50 medarbeidere, 20 av disse var lærlinger og tre var traineer. I tillegg leverer Borregaard som et børsnotert selskap solide økonomiske resultater – tidenes beste i 2016.