Knut-Harald Bakke

Knut-Harald Bakke ny direktør for Investor Relations

Knut-Harald Bakke tiltrer som direktør for Investor Relations i Borregaard fra 1. september 2022.

Knut-Harald har siden desember 2019 vært energisjef i Borregaard. Før dette var han leder for de globale markedsoperasjonene i energidivisjonen til Norsk Hydro. Knut-Harald har bred industrierfaring fra selskaper som Norsk Hydro, Fred. Olsen & Co og Norske Skog, og er utdannet sivilingeniør innen Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. 

Jørn Syvertsen, som har hatt stillingen som direktør for Investor Relations siden Borregaard ble børsnotert i 2012, vil bistå Knut-Harald frem til Jørn går av med pensjon ved slutten av 2022.