Investerer 63 millioner kroner i bioetanol og biogass

Borregaard vil investere 63 millioner kroner i en oppgradering av produksjonsanlegget for bioetanol. Prosjektet inkluderer fangst og lagring av biogass og støttes av Enova med 18,9 millioner kroner.

- Oppgraderingen gjør Borregaard i stand til å øke produksjonsvolumet av 100 prosent vannfri bioetanol. Dette markedet er i vekst, hovedsakelig drevet av den økte etterspørselen etter bioetanol som tilsetning i drivstoff, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Prosjektet innebærer installasjon av moderne produksjonsteknologi som vil gi en betydelig reduksjon av energiforbruket i produksjonsprosessen.

Borregaard er en stor produsent av biogass fra prosessrester. Biogassen benyttes internt som en miljøvennlig energikilde. Den nye installasjonen vil gjøre det mulig å ta vare på og lagre en enda større andel av den tilgjengelige biogassen, og dermed øke bruk av miljøvennlig energi i prosessene.

Prosjektet har oppstart i andre halvdel av 2016. Ombygging av bioetanolfabrikken vil sluttføres i 2017, mens biogassinstallasjonen vil ferdigstilles i 2018.