Gode markedsforhold og tilfredsstillende resultater

Borregaards driftsinntekter ble 1,045 mill. kroner (NOK 999 million)1 i 3. kvartal 2013. EBITA2 utgjorde 160 mill. kroner mot 171 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2012, og 140 mill. kroner i foregående kvartal.

Performance Chemicals forbedret sitt resultat i 3.kvartal sammenlignet med 2012, mens Specialty Cellulose og Other Businesses hadde en tilbakegang.

Borregaard hadde tilfredsstillende markedsforhold i kvartalet for sine viktigste produktsegmenter, med unntak av vanillin. Lavere tømmerkostnader og fortsatt god produksjon ved anlegget i Sarpsborg bidro positivt. Den positive effekten av en svakere norsk krone forsinkes av Borregaards valutasikringsstrategi.  

Performance Chemicals økte sin EBITA som følge av en bedre produktmiks og høyere salgspriser som mer enn oppveide en volumnedgang på 4 %. Lavere resultat innen Specialty Cellulose skyldtes i hovedsak lavere priser i enkelte segmenter. EBITA i Other Businesses ble negativt påvirket av lavere salg innen Fine Chemicals og økte administrasjonskostnader. Andre inntekter og kostnader endte på 14 mill. kroner (-18 mill. kroner) i tredje kvartal.

Resultat før skatt utgjorde 167 mill. kroner (132 mill. kroner) i 3. kvartal 2013. Fortjeneste per aksje var 1,20 kroner (0,93 kroner) i 3. kvartal.

- Vi har hatt gode markedsforhold og har oppnådd en sterk produktmiks innen Performance Chemicals og høye salgsvolumer innen Specialty Cellulose. Totalt sett er vi godt fornøyd med de resultatene vi oppnådde i 3.kvartal 2013, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

1) Tall i parentes er for tilsvarende kvartal i 2012

2) Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader