Gode markedsforhold for performance chemicals

Borregaards driftsinntekter var 997 millioner kroner (925 millioner kroner)1 i 4. kvartal 2013. Driftsresultatet (EBITA2) utgjorde 90 millioner kroner, mot 91 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2012. For hele året 2013, endte driftsresultatet på 501 millioner kroner (546 millioner kroner).

Et lavere resultatnivå innen Specialty Cellulose ble kompensert av betydelig resultatforbedring for Performance Chemicals. De generelt gode markedsforholdene fortsatte, samtidig som reduserte tømmerkostnader, høy produksjon og virkningen av en svakere krone også bidro positivt. Den årlige vedlikeholdsstoppen ved anlegget i Sarpsborg ble gjennomført som planlagt i oktober. 

Til tross for redusert salgsvolum, økte driftsresultatet for Performance Chemicals som følge av forbedret produktmiks, høyere salgspriser og gunstig valutaeffekt. Resultatnedgangen innen Specialty Cellulose skyldes i hovedsak lavere salgspriser. Resultatet for Other Businesses ble negativt påvirket av lavere vanillinpriser. 

Årsresultater 2013
Driftsinntektene i 2013 endte på 3997 millioner kroner (3941 millioner kroner). Driftsresultatet utgjorde 501 millioner kroner (546 millioner kroner). Resultat før skatt utgjorde 474 millioner kroner (420 millioner kroner), med en skattekostnad på 143 millioner kroner (142 millioner kroner). Resultat per aksje endte på 3,35 kroner (2,76 kroner).

- En sterk resultatfremgang i Performance Chemicals, lavere tømmerkostnader og produksjonsrekord ved anlegget i Sarpsborg har bidratt til et godt resultat også i 2013, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster