Gode markeder og sterkt resultat

Borregaards driftsinntekter ble på 999 mill. kroner i 3. kvartal, mot 957 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Driftsresultatet (EBITA)i ble 170 mill. kroner mot 172 mill. kroner i 3. kvartal i fjor.

Gode markeder og sterkt resultat for Borregaard(30. oktober 2012) Borregaards driftsinntekter ble på 999 mill. kroner i 3. kvartal, mot 957 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Driftsresultatet (EBITA)i ble 170 mill. kroner mot 172 mill. kroner i 3. kvartal i fjor.

Det sterke resultatet i 3. kvartal skyldes fortsatt gode markedsforhold for forretningsområdene "Performance Chemicals" (Spesialkjemikalier) og "Specialty Cellulose" (Spesialcellulose), selv om noen sluttmarkeder innen Spesialcellulose gradvis er blitt noe svakere, spesielt produkter til bygningsindustrien og maling/trykkfarger.

Driftsresultatet for "Performance Chemicals" økte som følge av høyere volum (5%), bedre produktmiks og økte priser. "Specialty Cellulose" hadde igjen et godt resultat selv om det ble svekket av produktmiksen. Innen "Other Businesses" (Øvrige områder) var det framgang innen Finkjemi, mens det var en tilbakegang i resultatet for Ingredienser. Resultat etter skatt ble på 92 mill. kroner i 3. kvartal, mot 105 mill. kroner tilsvarende periode i 2011.

Forberedelsene til en børsnotering pågikk gjennom kvartalet og endte med at selskapet ble notert på Oslo Børs 18. oktober . Børsnoteringen har gitt Borregaard en spredt eierstruktur med om lag 7800 aksjonærer og en utenlandsandel på ca 57%. Orklas eierandel vil bli mellom 6,85% og 19% etter en stabiliseringsperiode på 30 dager.

- Vi er tilfreds med å ha levert nok et sterkt kvartalsresultat som er nært et historisk rekordnivå for Borregaard. Børsnoteringen var en viktig milepæl for selskapet. Vi er tilfreds med den store internasjonale interessen for aksjen og mener en børsnotering vil være en god løsning for selskapet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

-----------------------------------------------------------------

1 Driftsresultat før amortifisering og andre poster