Generelt tilfredsstillende markeder for borregaard

Borregaards driftsinntekter ble 983 mill. kroner (1.036 mill. kroner) 1 i 2. kvartal 2013. EBITA2 utgjorde 140 mill. kroner mot 157 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2012, og 111 mill. kroner i foregående kvartal.

Performance Chemicals og Other Businesses forbedret sine resultater i 2. kvartal sammenlignet med 2012, mens Specialty Cellulose hadde en tilbakegang. Borregaards EBITA i 2. kvartal 2012 var positivt påvirket av en oppskriving av lagerverdier. Selskapet opplever stort sett tilfredsstillende markedsforhold for sine viktigste produktsegmenter, med unntak av vanillin. Lavere tømmerkostnader og god produksjon ved anlegget i Sarpsborg bidro positivt.

EBITA i Performance Chemicals økte ettersom en 10% volumnedgang ble mer enn kompensert av bedre produktmiks og høyere salgspriser. Lavere resultat innen Specialty Cellulose skyldtes en midlertidig svakere produktmiks og lavere priser i enkelte segmenter. Other Businesses økte sitt resultat på grunn av et sterkt kvartal for Fine Chemicals. I 2. kvartal 2012 hadde Borregaard en positiv engangseffekt (lageroppskriving) på 18 mill. kroner som følge av restruktureringen i forkant av børsnoteringen.

Resultat før skatt utgjorde 126 mill. kroner (102 mill. kroner) i 2. kvartal 2013. Fortjeneste per aksje var 0,88 kroner (0,62 kroner) i 2. kvartal.

"Vi er fornøyd med en fortsatt positiv utvikling for Performance Chemicals og i hovedsak tilfredsstillende markedsforhold for Borregaards produkter. Justert for engangseffekter i 2012 har vi samlet et resultat på samme nivå som for 2. kvartal i 2012", sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

1) Tall i parentes er for tilsvarende kvartal i 2012
2) Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader