Fremgang for alle forretningsområder

Borregaards driftsinntekter var 1.110 millioner kroner (1.034 millioner kroner)1 i 4. kvartal 2016. Driftsresultatet (EBITA adjusted)2 økte til 160 millioner kroner (101 millioner kroner). Sammenlignet med 4. kvartal 2015 var det fremgang i alle selskapets forretningsområder. Valuta bidro til resultatfremgangen.

Performance Chemicals (ligninvirksomheten) forbedret sitt driftsresultat som følge av gunstige valutaforhold og en forbedret produktmiks. Svakere etterspørsel og sterkere priskonkurranse for produkter til byggsektoren ble motvirket av større salg av spesialiteter. Fremgangen for Speciality Cellulose skyldes i hovedsak økt salg og positive valutaeffekter. Other Businesses forbedret sitt resultat primært som følge av høyere salg i finkjemivirksomheten og lavere nettokostnader for Exilva.

Resultat før skatt i 4. kvartal ble 151 millioner kroner (130 millioner kroner). Fortjeneste per aksje i 4. kvartal økte til 1,23 kroner (1,08 kroner).

Hele året 2016 

Driftsinntektene i 2016 ble 4,492 millioner kroner (4,164 millioner kroner). Driftsresultatet (EBITA adjusted) økte til 747 millioner kroner (497 millioner kroner), det høyeste resultatet noen gang. Resultat før skatt ble 724 millioner kroner (506 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje økte med 44% til 5,55 kroner (3,86 kroner). 

- Vi hadde fremgang også i 4. kvartal i 2016 og er fornøyd med at vi økte salget av høyverdiprodukter, sier administrerende direktør Per A. Sørlie. 

 

  1. Tall i parentes er for tilsvarende periode i foregående år
  2. Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader