Framgang for other businesses, tilbakegang for performance chemicals og speciality cellulose

Borregaards driftsinntekter var 1217 millioner kroner (1136 millioner kroner)¹ i 1. kvartal 2018. Driftsresultatet (EBITA adjusted²) ble 177 millioner kroner mot 200 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Other Businesses forbedret sitt resultat, mens det var en tilbakegang for Performance Chemicals og Speciality Cellulose. Kostnadene økte med ca 40 millioner kroner på grunn av høyere priser på virke og natronlut, høyere distribusjonskostnader for ligninprodukter og økt bemanning knyttet til prosjektet i Florida. Valutaeffekter var ubetydelige i kvartalet.

Performance Chemicals (ligninvirksomheten) oppnådde økt salg av spesialiteter og bedre produktmiks, og dette kompenserte langt på vei for både for den negative effekten fra sterk priskonkurranse i visse regionale byggmarkeder og for økte kostnader. For Speciality Cellulose medførte høyere priser på virke og natronlut og lavere salg av acetatcellulose et svakere driftsresultat. Other Businesses hadde resultatfremgang fordi høyere salg av vanillinprodukter og finkjemikalier mer enn oppveide høyere kostnader i Cellulose Fibrils.

Resultat før skatt var 169 millioner kroner (195 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,37 kroner (1,48 kroner).

- Vi er tilfredse med den positive markedsutviklingen for ligninspesialiteter og trebaserte vanillinprodukter. Floridaprosjektet er i rute og fabrikken er klar for oppstart ved halvårsskiftet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster