Fortsatt på CDPs A-liste

Borregaard er nok engang anerkjent for sin åpenhet og prestasjoner innen klimaendringer, vannsikkerhet og skog og har dermed sikret seg en plass på den globale miljøorganisasjonen CDPs A-liste.

Kun et lite antall selskaper oppnådde en "A" i to eller flere kategorier, av over 21 000 bedrifter som ble scoret. Borregaard er blant de topp 25 best scorede selskapene på CDPs "Climate A List" og det er selskapets sjette år på listen.

To Aer og en A-
Borregaard fikk A for måten selskapet bidrar innen klimaendringer. Over 23 000 bedrifter rapporterte på klimaendringer i 2023, hvorav 346 bedrifter (1,5 %) kom på A-listen. Selskapet ble også scoret A for vannsikkerhet. 4815 selskaper rapporterte på vannsikkerhet i 2023 og 101 (2,1%) kom på A-listen. I tillegg fikk Borregaard A- for avskoging (tømmer). Med disse resultatene er Borregaard blant de høyest scorede selskapene på CDPs liste.

- Det er kun ved offentliggjøring av resultater at selskaper kan vise at de mener alvor med den viktige rollen de spiller for å sikre en natur-positiv framtid med netto nullutslipp. Å få en plass på A-listen handler om mer enn selve poengsummen. Det er en indikasjon på bedriftens helhetlige syn på sin miljøpåvirkning gjennom data av høy kvalitet, sier administrerende direktør i CDP Sherry Madera.

Verdens største miljødatabase
CDP har den største miljødatabasen i verden, og scoringene er mye brukt for å drive investerings- og anskaffelsesbeslutninger mot en bærekraftig og robust økonomi. En detaljert og uavhengig metodikk brukes av CDP for å vurdere selskapene, og tildeler en poengsum på A til D- basert på omfattende dokumentasjon, bevissthet og håndtering av miljørisiko og demonstrasjon av beste praksis knyttet til miljøledelse, for eksempel å sette ambisiøse og meningsfulle mål. De som ikke dokumenterer eller gir utilstrekkelig informasjon, får en F.

Den fullstendige listen over selskaper på årets «CDP A List» er tilgjengelig her: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores