Fortsatt gode markeder

Borregaards driftsinntekter var 925 millioner kroner i 4. kvartal, mot 941 millioner kroner i den tilsvarende perioden i 2011. Driftsresultatet (EBITA1) var 89 millioner kroner, mot 71 millioner i 4. kvartal i 2011. For hele året 2012, endte driftsresultatet på 542 millioner kroner, en økning på 6 millioner kroner fra 2011.

Et sterkere resultat i 4. kvartal, sammenlignet med tilsvarende periode i 2011, skyldes i hovedsak en betydelig resultatforbedring innen "Performance Chemicals". De gode markedsforholdene fortsatte, til tross for at enkelte sluttmarkeder innen "Specialty Cellulose" gradvis er blitt noe svakere, særlig innen produkter til bygningsindustri og maling/trykkfarger. Reduserte tømmerkostnader bidro positivt, mens en sterkere norsk krone har hatt en negativ innvirkning på resultatet. 

Volumøkning, bedret produktmiks, høyere salgspriser og reduserte driftskostnader førte til et vesentlig forbedret driftsresultat for "Performance Chemicals". "Specialty Cellulose" hadde et lavere resultat, grunnet en midlertidig svekkelse av produktmiksen. Innen "Other Businesses" var det fremgang innen Ingredienser og Finkjemi. Netto finansposter utgjorde -9 millioner kroner (-23 millioner kroner) 2 i 4. kvartal, ettersom netto rentebærende gjeld ble kraftig redusert sammenlignet med 2011.

Årsresultater 2012

Driftsinntektene i 2012 endte på 3,941 milliarder kroner (3,854 milliarder kroner). Driftsresultatet var 542 millioner kroner (536 millioner kroner). Konsernresultat før skatt utgjorde 415 millioner kroner (455 millioner kroner) med en skattekostnad på 140 millioner kroner (135 millioner kroner).

- Borregaard har levert to sterke år på rad. Vi er fornøyd med det totale resultatnivået, forbedringer innen Performance Chemicals og at vi har vært i stand til å opprettholde priser for de høyspesialiserte cellulosekvalitetene, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Driftsresultat før amortifisering og andre poster
2. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før