Fortsatt fremgang innenfor performance chemicals

Borregaards driftsinntekter var 1007 mill. kroner (992 mill. kroner)1 i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet (EBITA)2 ble 105 mill. kroner mot 99 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2014.

Performance Chemicals (ligninbaserte produkter) og Other Businesses forbedret begge sitt driftsresultat i 1. kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, mens Specialty Cellulose hadde en tilbakegang. Valutaforhold bidro positivt i alle forretningsområder til tross for negativ effekt av valutasikringer. Produksjonen ved anlegget i Sarpsborg var på nivå med samme kvartal i fjor. Råvare-, energi- og andre kostnader var i sum stabile.

Driftsresultatet i Performance Chemicals økte som følge av at gunstig produktmiks, høyere salgspriser og positive valutaeffekter mer enn oppveide en nedgang i salgsvolum på 9%. Tilbakegangen i Specialty Cellulose skyldes primært lavere salgspriser og en mindre gunstig produktmiks. Driftsresultatet i Other Businesses økte, hovedsakelig på grunn av fremgang i Ingredients og lavere netto konsernkostnader.

Resultatet før skatt ble 100 mill. kroner (92 mill. kroner) i 1. kvartal 2015. Fortjeneste per aksje ble 0,74 kroner (0,65 kroner).

- Vi er fornøyde med den fortsatte fremgangen innenfor Performance Chemicals og det underliggende resultatet for konsernet. Den fulle resultateffekten av en svakere norsk krone forsinkes av valutasikringer, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster