Finansministeren innvier borregaards nye forskningsfabrikk

Borregaard har utviklet ny teknologi for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall. Tirsdag 16. april foretar Finansminister Sigbjørn Johnsen den offisielle innvielsen av demonstrasjonsanlegget ved Borregaards fabrikkanlegg i Sarpsborg.

Demonstrasjonsanlegget, som kalles Biorefinery Demo, startet innkjøring sommeren 2012 og ordinær drift i 1. kvartal 2013. Anlegget baserer seg på Borregaards egenutviklede BALI-teknologi og er en videreføring av dagens bioraffinerikonsept. Målet er kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon av lignin og bioetanol fra nye råvarer. BALI-teknologien går ut på å omdanne cellulosefibrene i biomasse til sukker som kan benyttes til produksjon av 2. generasjons bioetanol, mens andre komponenter i biomassen (lignin) blir til avanserte biokjemikalier. Produktene kan erstatte oljebaserte alternativer, og råstoffet kan ikke benyttes i matvareproduksjon.

BALI-teknologien består av flere prosesstrinn og har gitt gode resultater i laboratorieskala. I demonstrasjonsanlegget oppskaleres prosessene 1000 ganger for å teste og videreutvikle teknologien fram til fullskalaproduksjon. Så langt har anlegget prosessert over 100 tonn biomasse.
- Lykkes vi med dette prosjektet, vil vi kunne etablere fullskalaproduksjon av biokjemikalier med svært godt klimaregnskap. Biorefinery Demo er et godt eksempel på hvordan ny teknologi både kan bidra til miljøløsninger og være kommersielt interessant, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Byggingen av selve demonstrasjonsanlegget har kostet i underkant av 140 millioner kroner, hvorav 58 millioner kroner er investeringsstøtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Innovasjonsprosjektet BALI har også høstet 19 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd, samt 35 millioner kroner fra EUs sjuende rammeprogram for forskning og utvikling.