Får 7,6 millioner av forskningsrådet

Borregaard har fått 7,6 millioner kroner i støtte til et prosjekt for utvinning av bioaktive stoffer fra gran.

Målet for forskningsprosjektet er å utnytte sidestrømmer fra treforedling gjennom å utvikle høyverdi produkter, prosesser og bruksområder basert på bark, flis og kvistmasse fra gran.

- Borregaard utnytter rundt 90 prosent av tømmerstokken til produkter i dag. Resten går til energiproduksjon til produksjonsprosessene våre. Lykkes vi med dette prosjektet, vil en enda større andel av tømmerstokken gå med til produksjon av verdifulle produkter som verden trenger, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Blant mulige bruksområder er bakteriehemmende hjelpestoffer innen personlig pleie, biologiske plantevernmidler, dyrefôr, rekeoppdrett og farmasøytisk industri.

Støtten er en del av Forskningsrådets BIA-program, der 475 millioner kroner er fordelt på 49 innovative prosjekter i en rekke norske næringer over hele landet. Støtten fordeles over tre år.

 

Borregaard har ett av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte i 16 land og en omsetning i 2018 på 4,8 milliarder kroner i over 100 land.