- En aktiv pådriver

- Inspiria skal være en aktiv pådriver i samfunnsutviklingen. Det å drive kunnskapsbygging og motivere til læring er et samfunnsansvar, sa administrende direktør i Borregaard og styremedlem i science senteret, Per Sørlie, da han var blant vertskapet for Kronprinsen torsdag.

Kronprinsen fikk både omvisning og en orientering om science senteret da han gjestet Sarpsborg – en dag der ungt entreprenørskap stod på agendaen.

- I vår bedrift har vi blitt stadig mer opptatt av koblingene mellom skoleverket og næringslivet og regionens attraktivitet. Og vi har derfor gått inn som en viktig bidragsyter til senteret. Det er derfor viktig at vi vrir sponsoraktiviteter også i denne retningen, fortsatte Sørlie i sin tale under lunsjen på vitensenteret.

- SKOLEN EN VIKTIG LEVERANDØR

Det kongelige Sarpsborg-besøket ble avsluttet på Greåker videregående skole. Der blant annet Borregaards forskningssjef Kristin Misund snakket om samarbeidet mellom videregående skoler og næringslivet.

- Borregaard kan beskrives som et tradisjonsrikt industriselskap. Men vel så riktig er å si at Borregaard i dag er en moderne kunnskapsbedrift. Det betyr at skoleverket er blitt vår viktigste leverandør. Og i et slikt perspektiv er vi opptatt av god kontakt med skoleverket og samtidig bidra til å utvikle denne leverandøren, sa Misund til de fremmøtte.

ELEVENE INSPIRERER

Bedriftsnytten til Borregaard er også klar; kampen om de gode hodene er allerede hard og vil bli enda tøffere i fremtiden. Det er derfor viktig for Borregaard at flere unge fatter interesse for realfag generelt, og kjemi spesielt.

- Vi tror og har erfart at det å møte unge, flinke, entusiastiske forskere, å få mulighet til å teste ut bedriftsrelevant kjemi i praksis i laboratoriet og å se bedriftens egne forskningslaber og pilotanlegg, bidrar til å gjøre kjemifaget spennende, hvilket kan styrke rekrutteringen til faget, sa Misund.

Det var elever ved science-linja ved Greåker som fikk æren av kronprinsens nærvær. Og både vertskapet og kronprinsen fikk møte og høre historier fra elevenes skolehverdag og ikke minst linken til og bruken av Inspiria.