Driftsresultatet før avskrivninger ble 242 millioner kroner i 1. Kvartal (255 millioner kroner)

Borregaards driftsinntekter ble 1372 millioner kroner (1250 millioner kroner)¹ i 1. kvartal 2020. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA²) ble 242 millioner kroner mot 255 millioner kroner. BioSolutions (ligninbaserte biopolymerer og biovanillin) og BioMaterials (spesialcellulose og cellulosefibriller) hadde resultater på nivå med fjoråret, mens Fine Chemicals (farmasøytiske mellomprodukter og bioetanol) hadde et svakere resultat. Borregaard-konsernet har ikke blitt vesentlig påvirket av koronasituasjonen i 1. kvartal.

BioSolutions hadde en gunstig utvikling for spesialiteter, mens BioMaterials og Fine Chemicals hadde en ugunstig produktmiks i kvartalet. Driftskostnadene var høyere enn tilsvarende kvartal i fjor. Virkeskostnadene ble gradvis redusert gjennom kvartalet, men mindre enn forventet.

Driftsresultatet før avskrivninger var positivt påvirket av netto valutaeffekter. Mot slutten av kvartalet svekket den norske kronen seg betydelig mot dollar og euro. Borregaards salg skjer primært i dollar og euro, og en svekkelse av kronen er positivt for Borregaards konkurranseposisjon over tid. Ved slutten av kvartalet har likevel kronesvekkelsen hatt negativ innvirkning på egenkapitalen og netto rentebærende gjeld.

Resultat før skatt ble 111 millioner kroner (141 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,02 kroner (1,26 kroner).

- Vi er godt fornøyd med den positive utviklingen for spesialiteter innen BioSolutions. Så langt har koronasituasjonen i liten grad påvirket vår virksomhet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster