Driftsresultatet ble 73 millioner kroner i 4. Kvartal (94 millioner kroner)

Borregaards driftsinntekter ble 1234 millioner kroner (1219 millioner kroner)¹ i 4. kvartal 2019. Driftsresultatet (EBITA adjusted²) ble 73 millioner kroner mot 94 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Other Businesses forbedret sitt resultat, mens det var en tilbakegang for Performance Chemicals og Speciality Cellulose. Driftsproblemer og lavere produksjon ved anlegget i Sarpsborg påvirket resultat negativt med ca 35 millioner kroner.

Performance Chemicals (ligninvirksomheten) hadde en mer gunstig produktmiks, men lavere salgsvolum og høyere kostnader og avskrivninger. Speciality Cellulose ble påvirket av driftsproblemer og lavere produksjon ved anlegget i Sarpsborg. Other Businesses hadde resultatframgang som følge av høyere salg i Ingredients. Netto valutaeffekter var positive. 

Resultat før skatt ble 30 millioner kroner (84 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 0,38 kroner (0,80 kroner).

Hele året 2019

Driftsinntektene i 2019 økte til 5063 millioner kroner (4785 millioner kroner). Driftsresultatet (EBITA adjusted2) ble 589 millioner kroner (580 millioner kroner). Resultat før skatt ble 467 millioner kroner (562 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje ble 4,17 kroner (4,76 kroner).

2019 markerte avslutningen av et strategisk investeringsprogram som vil legge grunnlaget for fremtidig vekst og utvikling. Vi er godt fornøyd med at produktmiksen forbedret seg i de fleste forretningsområdene og at den sterke resultatutviklingen for trebasert vanillin fortsatte. Resultatet ble også påvirket av økte kostnader og avskrivninger, i tillegg til driftshendelsene ved anlegget i Sarpsborg, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster