Driftsresultat økte til 179 millioner kroner i 2. Kvartal

Borregaards driftsinntekter ble 1340 millioner kroner (1199 millioner kroner)¹ i 2. kvartal 2019. Driftsresultatet (EBITA adjusted²) økte til 179 millioner kroner mot 164 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Både Performance Chemicals og Other Businesses forbedret sine resultater, mens det var en tilbakegang for Speciality Cellulose. Netto valutaeffekter var positive. 

Performance Chemicals (ligninvirksomheten) hadde en gunstig produktmiks som kompenserte for høyere faste kostnader og avskrivninger knyttet til oppkjøring av fabrikken i Florida. Høyere virkeskostnader påvirket Speciality Cellulose negativt. Other Businesses hadde resultatframgang fra høyere priser og en bedre produktmiks i Ingredients.

Resultat før skatt ble 140 millioner kroner (159 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,22 kroner (1,32 kroner).

- Vi er fornøyde med fremgangen i Performance Chemicals og med det fortsatt sterke resultatet i Ingredients, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster