Driftsresultat før avskrivninger på 266 millioner kroner i 3. Kvartal

Borregaards driftsinntekter ble 1260 millioner kroner (1239 millioner kroner)¹ i 3. kvartal 2020. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA²) ble 266 millioner kroner (286 millioner kroner).

Covid-19 har påvirket både salg og resultater i 3. kvartal. Etterspørselen etter noen spesialprodukter innen biopolymerer og enkelte cellulosekvaliteter, har blitt negativt påvirket av pandemien.

Høyere kostnader grunnet skipninger til Nord-Amerika og Covid-19 effekter på etterspørselen i USA påvirket resultatet i BioSolutions negativt. Effekten av et lavt salgsvolum i BioMaterials ble kompensert av lavere virkes- og energikostnader. Innen Fine Chemicals var høyere salgsvolum og- priser for bioetanol hovedårsaken til en bedring i resultatet. Valutaeffekten hadde en svakt negativ effekt på resultatet.

Resultat før skatt ble 133 millioner kroner (156 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,12 kroner (1,31 kroner).

- Resultatet for tredje kvartal ble påvirket av et Covid-19 relatert fall i etterspørselen, særlig for enkelte spesialiteter av biopolymerer i det amerikanske markedet. Vi er fornøyde med fremgangen i Fine Chemicals, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster