Driftsresultat før avskrivninger på 263 millioner kroner i 4. kvartal for Borregaard

Borregaards driftsinntekter økte til 1446 millioner kroner (1338 millioner kroner)¹ i 4. kvartal 2021.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) var 263 millioner kroner (263 millioner kroner).  BioSolutions hadde en betydelig resultatframgang mens resultatene i BioMaterials og Fine Chemicals var svakere.  

En gunstig produktmiks var den viktigste årsaken til resultatforbedringen i BioSolutions. BioMaterials ble negativt påvirket av lavere leveranser av spesialcellulose og høyere energikostnader. Innen Fine Chemicals skyldtes resultatnedgangen i hovedsak lavere leveranser, svakere produktmiks og økte råvarekostnader for fine chemical intermediates. Høye spotpriser på naturgass og elektrisitet førte til økte energikostnader i alle forretningsområder. Ved fabrikken i Sarpsborg var produksjonen lavere enn normalt, delvis på grunn av en utvidet årlig vedlikeholdsstopp.

Resultat før skatt var 132 millioner kroner (119 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 1,02 kroner (1,22 kroner).

Hele året 2021

Driftsinntektene i 2021 økte til 5805 millioner kroner (5328 millioner kroner). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 1372 millioner kroner (1132 millioner kroner), og er det beste årsresultatet Borregaard har oppnådd. Resultat før skatt ble 873 millioner kroner (496 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje ble 6,95 kroner (4,38 kroner).

- Vi er fornøyde med det sterke resultatet for konsernet i 2021 som ble drevet av økt spesialisering og den betydelige framgangen i BioSolutions, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Økonomidirektør Per Bjarne Lyngstad, telefon 952 44 515
Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, telefon 918 34 108

  1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
  2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster