Driftsresultat 157 millioner kroner i 1. Kvartal

Borregaards driftsinntekter økte til 1250 millioner kroner (1217 millioner kroner)¹ i 1. kvartal 2019. Driftsresultatet (EBITA adjusted²) ble 157 millioner kroner mot 177 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Other Businesses forbedret sitt resultat betydelig, mens det var en tilbakegang for Performance Chemicals og Speciality Cellulose.

I Performance Chemicals (ligninvirksomheten) økte det totale salgsvolumet med 7%, hovedsakelig knyttet til oppkjøring av fabrikken i Florida. Driftsresultatet gikk ned, hovedsakelig på grunn av økte faste kostnader og avskrivninger etter igangkjøring av den nye fabrikken i Florida. Høyere virkeskostnader og et lavere salgsvolum påvirket Speciality Cellulose negativt. Høyere priser og en bedre produktmiks i Ingredients i tillegg til høyere salgsinntekter i Fine Chemicals, var hovedårsaken til resultatframgangen for Other Businesses. Netto valutaeffekter var positive. 

Resultat før skatt ble 141 millioner kroner (169 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1.26 kroner (1.37 kroner).

Oppkjøringen av den nye produksjonskapasiteten i Florida fortsatte i henhold til planen, og medførte en økning av salgsvolumet for lignin med 7% sammenlignet med første kvartal i fjor. Arbeidet med å diversifisere ligninsalget fortsatte, med en sterk vekst innenfor Industrial. I Other Businesses viste både Ingredients og Fine Chemicals sterke resultater i kvartalet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Kontakter:
Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster