På topp innen klima, skog og vann

Borregaard har fått anerkjennelse for sitt globale klimaarbeid og har oppnådd en plass på miljøorganisasjonen CDPs prestisjetunge A-liste for klimaendringer og skog. Bioraffineriet skårer også A- for sitt arbeid med vannsikkerhet.

Borregaard er blant et fåtall selskaper som oppnådde toppkarakteren A i to eller flere miljøkategorier. Til sammen var det over 13.000 selskaper som ble målt med bakgrunn i data rapportert gjennom CDPs spørreskjemaer i 2021. CDP anser Borregaard som globalt ledende når det gjelder selskapets miljøambisjoner, tiltak og åpenhet.

Bærekraft er et nøkkelelement i Borregaards forretningsmodell og én av selskapets tre kjerneverdier. Borregaard tilbyr bærekraftige produkter med gode klima- og miljøregnskap som erstatter oljebaserte produkter. Dette er selskapets fjerde år på CDPs A-liste for klimaendringer.

- Vi setter helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsordenen gjennom hele verdikjeden og foretar betydelige investeringer på dette området. Både måten konsernet drives på og produktene vi produserer er bærekraftige og møter globale behov, sier administrerende direktør i Borregaard Per A. Sørlie.

To A’er og en A-
CDP ga Borregaard en A for måten selskapet bidrar innen klimaendringer. 13.126 selskaper rapporterte innen denne kategorien i 2021, 200 av disse (1,5%) kom på årets A-liste for klimaendringer. Borregaard oppnådde også A innen temaet avskoging (tømmer), i tillegg til en A- innen temaet vannsikkerhet. Borregaard er dermed blant de høyest rankede selskapene på CDPs liste.

- Vi gratulerer så mye til alle selskapene på årets A-liste. Det å ta ledelsen når det gjelder åpenhet og tiltak innen miljø, er et av de viktigste skrittene selskaper kan ta. Tiltak i privat sektor er avgjørende for å sikre globale ambisjoner om et nullutslippssamfunn og en rettferdig verden. Vår A-liste hedrer selskapene som forbereder seg på å gå foran i fremtidens økonomi ved å ta grep i dag, sier administrerende direktør i CDP Paul Simpson.

Gullstandarden
CDPs årlige miljøvurdering anses som gullstandarden for å måle selskapers åpenhet om miljøforhold. Organisasjonen benytter en detaljert og uavhengig metodikk for å vurdere selskapene. Selskapene får en poengsum fra A til D- basert på omfattende formidling, bevissthet og håndtering av miljørisiko, samt demonstrasjon av beste praksis knyttet til miljøledelse med ambisiøse og meningsfulle mål. De som ikke formidler eller gir utilstrekkelig informasjon, får karakteren F.

Listen over selskaper som havnet på CDPs A-liste i år finner du her: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

 

For mer Informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, +47 92 46 77 11,
thb@borregaard.com
Direktør Organisasjon og samfunnskontakt, +47 918 34 108,
dag.arthur.aasbo@borregaard.com

 

Om Borregaard
Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte i 13 land og en omsetning i 2020 på 5,3 milliarder kroner fra salg i over 100 land.

Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, fornybare råmaterialer, produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Ved å utnytte de ulike bestanddelene i tømmer, produserer Borregaard biopolymerer, spesialcellulose, biovanillin, cellulosefibriller og bioetanol til bruk i en rekke anvendelsesområder innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasøytisk industri, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Borregaard har 1100 ansatte i fabrikker og salgskontorer i 13 land i Europa, Asia og Amerika. 

Om CDP
CDP er en global ideell organisasjon som driver verdens miljørapporteringssystem for selskaper, byer, stater og regioner. Organisasjonen ble grunnlagt i 2000 og arbeider med mer enn 590 investorer med over 110 milliarder dollar i aktiva. CDP var først ute med å benytte kapitalmarkeder og bedriftsanskaffelser til å motivere selskaper til å rapportere sine miljøpåvirkninger, redusere klimagassutslipp, ivareta vannressurser og beskytte skoger. Over 14.000 organisasjoner rundt om i verden rapporterte data gjennom CDP i 2021, inkludert mer enn 13.000 selskaper som representerte over 64% av globale markedsverdier, og over 1100 byer, stater og regioner. CDP har den største miljødatabasen i verden, og CDP-skåringer er mye brukt for å drive investerings- og anskaffelsesbeslutninger mot en bærekraftig og robust nullutslippsøkonomi. CDP er en av grunnleggerne av Science Based Targets-initiativet, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda og Net Zero Asset Managers-initiativet. Besøk cdp.net eller følg oss @CDP for å finne ut mer.