Borregaard scorer a for klimaarbeid

Borregaard har fått anerkjennelse for sitt globale klimaarbeid og har oppnådd en plass på miljøorganisasjonen CDPs prestisjetunge A-liste for klimaendringer. Borregaard er en av 8.400 selskaper som rapporterte til CDP i fjor, kun 179 av disse, tilvarende 2,1 prosent, oppnådde en A på listen for klimaendringer.

Scoringen er basert på Borregaards CDP-rapport for 2019 og anerkjenner selskapets arbeid med å utvikle lavkarbonøkonomien videre, kutte utslipp og redusere klimarisiko. Borregaard er ett av få selskaper som havner på A-listen etter at tusenvis av selskaper ble vurdert.

CDPs årlige miljøvurdering anses som gullstandarden for selskapers miljøgjennomsiktighet. CDP benytter en detaljert og uavhengig metodikk for å vurdere selskapene og tildeler en score mellom A og D basert på forståelsen av åpenhet, bevissthet og styring av miljørisiko, samt beste praksis forbundet med miljøledelse.

Bærekraft er et nøkkelelement i Borregaards forretningsmodell og én av selskapets tre kjerneverdier. Borregaard tilbyr grønne produkter med gode klima- og miljøregnskap som erstatter oljebaserte produkter. Dette er andre året Borregaard er på CDPs A-liste.

- Vi setter helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsordenen gjennom hele konsernet og foretar betydelige investeringer på dette området. Samtidig er lønnsomhet en nødvendig forutsetning for bærekraft. Både måten konsernet drives på og produktene vi produserer er bærekraftige og møter globale behov, sier administrerende direktør i Borregaard Per A. Sørlie.

- Vi gratulerer selskapene som kom inn på CDPs A-liste i år. De har alle havnet der fordi de er ledende innen klimaarbeid og utøver åpenhet rundt disse temaene. Risikoene innen klima, avskoging og vannsikkerhet er enorm, og privat sektor spiller en viktig rolle i å løse dem. Selskapene på A-listen er verdensledende innen bærekraft, håndterer miljørisiko og er i posisjon for å blomstre i morgendagens økonomi, sier administrerende direktør i CDP Paul Simpson.

Listen over selskaper som havnet på CDPs A-liste i år finner du her: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

 

Om BorregaardBorregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte i 16 land og en omsetning i 2018 på 4,8 milliarder kroner fra salg i over 100 land.

Om CDP
CDP er en global non-profit organisasjon som leder selskaper og myndigheter i arbeidet med å redusere sine klimagassutslipp, ivareta vannressursene og beskytte skoger. Organisasjonen leverer klimaforskning og utnytter investor- og kjøpermakt for å motivere selskaper til å utøve åpenhet rundt og håndtere miljøpåvirkninger. Over 8.400 selskaper med tilsammen over 50% av global markedsverdi rapporterte miljødata gjennom CDP i 2019, i tillegg til over 920 byer, stater og regioner. Dette gjør CDPs plattform til en av de rikeste informasjonskildene globalt rundt hvordan selskaper og myndigheter jobber med miljøendring. CDP er et grunnleggende medlem av We Mean Business Coalition.