Borregaard - norges smarteste bedrift

Borregaard er kåret til Norges Smarteste Industribedrift i konkurranse med 43 andre bedrifter i Norge. Gjennom aktiv teknologibruk og kontinuerlig omstilling har bedriften blitt svært produktiv, noe som har gitt selskapet god vekst og lønnsomhet.

Å øke norsk produktivitet står høyt både på den politiske og på næringslivets agenda. Gjennom konkurransen ”Norges Smarteste Industribedrift” har Norsk Industri og Siemens utfordret norske industribedrifter om hvordan de utnytter teknologi for å jobbe smartere, øke produktiviteten og skape konkurransefortrinn. Hele 44 industribedrifter over hele landet har konkurrert om prisen.

Borregaard har utmerket seg ved å være i forkant i å ta bruk smart teknologi for å øke produktiviteten, samtidig som de har drevet kontinuerlig omstilling og funnet lønnsomme markeder i utlandet. I fjor satt selskapet ny produksjonsrekord. I tillegg har de skapt bedre HMS-forhold og flere spennende arbeidsplasser.

- Norske industribedrifter lever i tøff konkurranse med industri i lavkostland, og derfor må vi jobbe smartere og være innovative for å være konkurransedyktige. Det er en prestasjon å produsere hjemme i Norge og samtidig selge med god lønnsomhet til utlandet. Dette har Borregaard lykkes godt med, sa jurymedlem og strategiprofessor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

Stort produktivitetspotensial

Borregaard har kommet langt innen produktivitet, og kan være et forbilde for mange andre.

- Borregaard har gjort mye smart og vi håper mange blir inspirert av det de har fått til. Våre erfaringer er at mange norske industribedrifter har et stort potensial innen automatisering og produksjonsstyring. I enkelte tilfeller kan smartere teknologibruk bidra til flere titalls prosent økning i produktiviteten. Selv om høy innovasjonstakt og utvikling er viktig, finnes allerede mye av teknologien som kan gi forbedringer. Det handler om å se mulighetene for å ta den i bruk, sa konserndirektør Anne Marit Panengstuen i Siemens.

Viktig satsningsområde

For Norsk Industri er produktivitet og smart teknologibruk et av bransjeorganisasjonens viktigste satsningsområder.

- Gjennom denne konkurransen har vi sett at det finnes gode eksempler, som Borregaard, på effektiv produksjon og høy produktivitet i norsk industri. Men en utfordring i et høykostland som Norge er at vi må få opp produktiviteten og forbedre ressursutnyttelsen. Derfor må vi lære av bedrifter som Borregaard om hvordan smart bruk av teknologi skaper økt produktivitet og konkurransekraft. Dette har ikke bare stor betydning for lønnsomheten for den enkelte bedrift, men også avgjørende betydning for velferden i landet vårt, sa Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

-Vi er stolte over å ha mottatt prisen fordi den gir anerkjennelse på et område som er viktig for oss; å kombinere vår kompetanse med smart bruk av teknologi. Samtidig er vi ydmyke fordi vi vet at det er mange andre smarte bedrifter i landet som var gode kandidater til prisen. Det som har vært avgjørende for suksessen med det nye driftssenteret er god intern samhandling kombinert med inspirasjon fra verdensledende miljøer innen kontrollrom, fjernstyring av fabrikker og sikkerhet, uttalte direktør for organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø som mottok prisen på Norsk Industris årlige industrikonferanse i Oslo.