Borregaard kjøper aksjepost i Ringalm AS

Borregaard har kjøpt en aksjepost i RingAlm AS i forbindelse med at de tidligere eierne har bestemt seg for å selge selskapet. RingAlm eier og driver sagbruk på Hauerseter på Romerike og på Næroset i Ringsaker.

De to sagbrukene forbruker årlig ca 150 000 kubikkmeter sagtømmer, og ligger i Borregaards primære forsyningsområde for rundvirke og sagbruksflis. Hensikten med engasjementet er å bidra til å sikre fortsatt aktivitet og bærekraftig utvikling i næringskjeden basert på skogbruk og virkesforbrukende industri i regionen.

Borregaards andel utgjør 15% av aksjene, mens øvrige eiere er Viken Skog og Allmenningssaga. De nye eierne har forpliktet seg til å bidra med finansiering av RingAlm i forhold til eierbrøk. Partene er enige om å ikke oppgi kjøpesummen.

Det legges opp til overtakelse i første del av august.

Kontakt: Dag Arthur Aasbø, direktør organisasjon og samfunnskontakt, mobil 918 34 108