Borregaard investerer i oppstartselskap

Borregaard har investert 1 million euro i en minoritetsposisjon i det østerrikske oppstartsselskapet Lignovations som lager bærekraftige produkter fra lignin.

Lignovations har utviklet en ny teknologi for å produsere innovative ligninbaserte materialer som er komplementære til Borregaards ligninbaserte produktportefølje.

– Her ser vi en mulighet til å støtte et banebrytende oppstartsselskap som er i tråd med våre forpliktelser innen bærekraftige løsninger og reduksjon av fossil ressursavhengighet. Vi ser frem til å støtte Lignovations i å skape nye muligheter for lignin, sier direktør for oppkjøp og nye investeringer i Borregaard Pål Romberg.