Borregaard inngår langsiktig kraftkontrakt med Å Energi

Borregaard og fornybarkonsernet Å Energi har inngått en ny langsiktig kraftavtale for perioden 2024 til 2033.

Det årlige kontraktsvolumet er på 88 GWh, som representerer 10-15 % av Borregaards årlige forbruk ved fabrikkanlegget i Sarpsborg.

– Vårt samfunnsoppdrag er å levere ren energi slik at viktige deler av samfunnet, som norsk industri, kan fungere med forutsigbarhet. Som en stor leverandør av fornybar energi ønsker vi å inngå langsiktige avtaler som bidrar til å sikre lokal industriaktivitet arbeidsplasser og redusere utslipp, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

– Denne avtalen vil være en del av vår langsiktige kraftforsyning som er viktig også for vår strategi for elektrifisering og reduserte klimagassutslipp, sier Per A. Sørlie, administrerende direktør i Borregaard.

 

Om Å Energy AS

Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Konsernet produserer rundt 11,3 TWh ved 73 vannkraftstasjoner og inkluderer Norges nest største nettselskap. I tillegg leverer konsernet fornybar energi og energitjenester til industrier over hele Norden. Konsernet har 1 400 ansatte.

 

Om Borregaard

Borregaard driver et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige og fornybare råvarer produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1 100 årsverk i fabrikker og salgskontorer i 13 land over hele Europa, Asia og Amerika.

 

Kontaktpersoner:

Dag Arthur Aasbø

SVP – Organisation and public Affairs, Borregaard

+47 918 34 108

dag.arthur.aasbo@borregaard.com

 

Knut-Harald Bakke

Director Investor Relations, Borregaard ASA

knut.harald.bakke@borregaard.com

+47 905 79 164

 

Jon Anders Skau

Kommunikasjonssjef, Å Energi

jon.anders.skau@aenergi.no

+47 476 35 078