Borregaard får forskningsrådets innovasjonspris 2015

Østfold-bedriften Borregaard hedres med Forskningsrådets innovasjonspris 2015. Bedriften har gjort forskning og innovasjon til en del av bedriftskulturen, omstiller seg til nye markeder på en bærekraftig måte og er en rollemodell for andre.

Innovasjonsprisen gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater, og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon.– Det er flott å kunne gi innovasjonsprisen til en aktør som bruker kunnskap og forskning for å omstille seg i takt med samfunnets behov og for å bli mer konkurransedyktige. Bedriften er et eksempel til etterfølgelse, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad.

Systematisk arbeid med forskning og innovasjon

Forskningsrådet vil gjennom innovasjonsprisen gi anerkjennelse til Borregaard fordi de arbeider systematisk og langsiktig med forskning, utvikling og innovasjon, og fordi de har maktet å omstille seg som følge av nye markedsbehov. Borregaard viser konkurransestyrke på en bærekraftig måte.

– Borregaard har lykkes gjennom målrettet, systematisk og kontinuerlig satsing på forskning, utvikling og innovasjon i en bransje der andre aktører sliter. Borregaard konkurrerer i et globalt, dynamisk marked, hvor kontinuerlig utvikling og forbedring av produkter og prosesser er kritisk, skriver juryen i sin begrunnelse.

Markedsdrevet forskningsarbeid

Borregaards forskningsarbeid er sterkt markedsdrevet. Selskapet bruker ca. 5 prosent av omsetningen på forskning, utvikling og innovasjon. I dag kommer ca. 12 prosent av omsetningen fra nye produkter Borregaard ikke hadde for fem år siden. Juryen har lagt vekt på at Borregaard har evnet å integrere forskning og innovasjon i bedriftens kulturgrunnlag, og at marked og produksjon er sterkt involvert i innovasjonsprosessene. 

Det tradisjonsrike, norske industrikonsernet, som har nærmere 1100 ansatte spredt over 16 land, har historisk vært mest kjent for å produsere cellulose og papir. I dag produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer fra fornybare og naturlige råvarer. 

Selskapet framstiller et spekter av produkter fra tømmer som er alternativer til oljebaserte produkter, samtidig som de ikke konkurrerer med matvareproduksjon. Produktene går til ulike markeder, som landbruk og fiskeri, medisin og næringsmidler, bygninger og miljøvennlig biodrivstoff. 

Borregaard er en god rollemodell

Juryen mener at Borregaard er en god rollemodell og en inspirasjon i en tid som kaller på omstilling, og en nøkkelaktør med ytterligere potensial innenfor bioøkonomisegmentet. I tillegg samarbeider industribedriften med en rekke forskningsinstitusjoner i og utenfor Norge, og har ledere og forskere som er synlige og aktivt deltakende i det norske forsknings- og innovasjonslandskapet. 

Forskningsrådets innovasjonspris er på 500 000 kroner, som skal gå til bedriftens innovasjonsaktiviteter. 

Tre priser: fremragende forskning, innovasjonsprisen og formidlingsprisen

Innovasjonsprisen er en av tre priser som Forskningsrådet deler ut under Forskningens festaften i Oslo konserthus 23. september. De to andre er prisen for fremragende forskning og formidlingsprisen.