Borregaard ekspanderer ligninvirksomheten

Borregaard og Rayonier Advanced Materials (RYAM) har inngått en intensjonsavtale om etablering av en ny ligninvirksomhet i tilknytning til RYAMs spesialcellulosefabrikk i Fernandina Beach i Florida. 

Det nye selskapet vil bli eid 55% av Borregaard og 45% av RYAM. Før en endelig avtale godkjennes av styrene i begge selskapene, skal avtaleverk utformes, prosjektering, finansiering og kapitalforhold klargjøres og nødvendige myndighetsgodkjenninger være på plass.

RYAMs fabrikk i Florida produserer spesialcellulose og ligninråvare med furu som råstoff. Ved å utnytte Borregaards kunnskap og teknologi, vil det nye selskapet i utgangspunktet produsere ligninprodukter til betongtilsetninger og lignende anvendelser primært til de nord- og søramerikanske markedene. Full produksjonskapasitet vil være 150 000 tonn. Det planlegges å gjennomføre prosjektet i to faser over 5 år til en samlet investering på ca 110 millioner dollar. Kommersiell produksjon er i første fase forventet å kunne starte i 2017. Produktene vil bli markedsført gjennom Borregaards internasjonale salgsnettverk og vil ved full kapasitet representere 30 % økning i Borregaards salgsvolum av ligninprodukter.

Den nye virksomheten vil dra nytte av det utviklingsarbeidet som har foregått gjennom Borregaards BALI-prosjekt (Borregaard Advanced LIgnin). Fabrikken i Florida vil få prioritet foran et første BALI-anlegg, men på lengre sikt vil BALI-konseptet fortsatt være en strategisk mulighet som råstoff for lignin og biokjemikalier for Borregaard.

"Prosjektet i Florida representerer en utmerket vekstmulighet for vår ligninvirksomhet i et globalt marked som i lengre tid har vært begrenset av råstofftilgang", sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.