Borregaard: Financial Times klimaleder

Borregaard er kåret til en av Europas klimaledere i 2024 av Financial Times.
- Dette er ytterligere en honnør til vårt klimaarbeid, sier industriselskapets administrerende direktør Per A. Sørlie.

Financial Times Europe's Climate Leaders 2024-liste inneholder de 600 europeiske selskapene som har kuttet mest i sine direkte og indirekte klimagassutslipp de siste fem årene. Her vurderes også åpenhet rundt rapportering, bærekraftsmål, samarbeid med interesseorganisasjoner samt andre indikatorer på virksomhetenes forpliktelse til å redusere utslipp.

Borregaard er listet opp blant 37 selskaper innen sektoren Chemicals & materials. Selskapet har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, fornybare råmaterialer, produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter til bruk i en rekke anvendelsesområder innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasøytisk industri, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Selskapet har 1100 ansatte i fabrikker og salgskontorer i 13 land i Europa, Asia og Amerika.

Borregaard har utviklet en plan for reduksjon av Borregaards direkte klimautslipp med 42 % innen 2030 samt et mål om netto nullutslipp innen 2050. Planen er i tråd med 1,5°C målet i Parisavtalen og målene er godkjent av Science Based Targets initiative.

- I 2023 reduserte vi klimagassutslippene med 8 % og vi er nå er i gang med klimainvesteringer på 230 millioner kroner som vil redusere selskapets CO2-utslipp ytterligere, sier Per A. Sørlie.

Totalt er det 22 norske selskaper på listen. De andre norske virksomhetene er Rema 1000, Storebrand, Sparebanken Vest, Europris, Atea, DNV, Telenor, Posten Norge, Schibsted, DNB, Orkla, DOF Group, Kongsberg Automotive, Mowi Group, SalMar, Norwegian Property, Tomra Systems, Prosafe, AF Gruppen, Aker Solutions, og Odfjell.

 

For mer informasjon:

Europe’s Climate Leaders 2024: interactive listing (ft.com)

Direkte klimagassutslipp = Utslipp som er knyttet til noe virksomheten selv eier, slik som fabrikker, biler og maskiner.

Indirekte klimagassutslipp = Utslipp som indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, men som foregår utenfor deres kontroll, slik som innkjøpte varer og tjenester.