Borregaard best på finansrapportering

Borregaard har mottatt Stockman-prisen 2023 for beste rapportering til finansmarkedet. Det er fjerde gang selskapet vinner en Stockman-pris.

Borregaard gikk til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper for tredje gang og har også vunnet åpen klasse tidligere. Selskapet skårer høyt på eierstyring og selskapsledelse, miljø, tydelig og langsiktig strategi (inkl. markedsinformasjon og industriutvikling) samt tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk.

Prisen er basert på direkte innspill fra meglerhus, institusjonelle- og private investorer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra Forening for finansfags Stockman-komité, som kårer en vinner.

Forening for finansfags Stockman-pris har i over tretti år blitt delt ut til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljøer og aksjonærer, og som utgir de beste års- og delårsrapportene basert på beste finansanalytiske prinsipper.

Aker BP vant årets pris for åpen klasse og Kongsberg Gruppen fikk prisen for beste IR-team.