Borregaard best på bærekraftsrapportering

Analysebyrået The Governance Group og Handelshøyskolen BI har gjennomgått bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene notert på Oslo Børs. Borregaard og Equinor får delt førsteplass.

- Dette er en hyggelig anerkjennelse av hvordan vi rapporterer vårt bærekraftsarbeid. Bærekraft er selve kjernen i vår forretningsmodell og én av våre kjerneverdier. Vi har ikke store stabsavdelinger innen bærekraft- eller kommunikasjon, men i tillegg til å ha et flerfaglig bærekraftsstyre, er vi tett på problemstillingene fra toppledelsen til den menige ansatte, sier administrerende direktør i Borregaard Per Arthur Sørlie.

Selskapene er vurdert på fire områder; GRI-rapportering eller tilsvarende, selskapenes CDP-rangering, selskapenes redegjørelse for håndtering av klimarisiko og integrering av FNs bærekraftsmål. Det er også vurdert i hvilken grad informasjonen er knyttet til selskapenes mål, strategier, risikoer og muligheter.

«Borregaard og Equinor får toppkarakter på alle kriterier. Her er det verdt å merke seg at Borregaard ikke engang er blant de 40 største selskapene på Oslo Børs målt i markedsverdi, men likevel har en bærekraftsrapportering som kan måle seg med børsens virkelige tungvektere», heter det i rapporten.

Blant selskapene som totalt sett oppnår de høyeste karakterene er; Equinor, Borregaard, DNB, Orkla, Telenor, Mowi, Norsk Hydro, Grieg Seafood, Gjensidige Forsikring, Yara International, Veidekke, Storebrand, Sparebank 1 Østlandet og Entra.

I fjorårets analyse ble Borregaard rangert som nummer 8 blant de 100 største.

Om Borregaard
Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.