Bærekraftsrelatert låneavtale for Borregaard

Borregaard har inngått en tiårig låneavtale med Nordisk Investeringsbank (NIB) linket opp mot en rekke bærekraftsmål.

Lånet på 50 millioner USD skal bidra til å finansiere Borregaards investeringer for å redusere CO2-utslipp samt utslipp til vann.

NIB og Borregaard er enige om tre mål som er nært knyttet til Borregaards bærekraftstrategi.

Marginen under låneavtalen kan justeres basert på Borregaards fremgang på:

  1. Borregaards godkjente 2030-mål i henhold til Science Based Targets-initiativet om å redusere klimagassutslipp (Scope 1 og 2)
  2. Redusere utslipp av organiske forbindelser til Glomma til målsatte nivåer og
  3. Reduksjon av konsernets totale registrerbare skader