Åpnet nytt bioetanolanlegg på Borregaard

Mandag 4. februar åpnet klima- og miljøminister Ola Elvestuen Borregaard sitt nye produksjonsanlegg for bioetanol.

Borregaard har investert 60 millioner kroner i en oppgradering av produksjonsanlegget for bioetanol. Det har gjort selskapet i stand til å øke produksjonsvolumet av 100 prosent (vannfri) bioetanol til innblanding i drivstoff. Dette er et marked i vekst som representerer et grønt alternativ til oljebasert drivstoff.

- Borregaard produserer i dag 20 millioner liter bioetanol basert på tømmer. Dette er såkalt annengenerasjons bioetanol som egner seg svært godt som innblanding i drivstoff. Dersom alt vi produserer går til innblanding i bensin, sparer det samfunnet for rundt 30.000 tonn CO2, sa Per A. Sørlie i sin åpningstale.  

Prosjektet innebærer installasjon av moderne produksjonsteknologi. Det inkluderer også fangst og lagring av biogass som gir en betydelig reduksjon av energiforbruket i produksjonsprosessen og støttes av Enova med 18,9 millioner kroner.

Borregaard er en stor produsent av biogass fra prosessrester. Biogassen benyttes internt som en miljøvennlig energikilde. Den nye installasjonen har gjort det mulig å ta vare på og lagre en enda større andel av den tilgjengelige biogassen, og dermed øke bruk av miljøvennlig energi i prosessene.