Anerkjent innen klima, skog og vann

Borregaard har blitt anerkjent for sin åpenhet og prestasjoner innen klimaendringer, skog og vannsikkerhet og har dermed sikret seg en plass på den globale miljøorganisasjonen CDPs A-liste.

Borregaard er blant et fåtall selskaper som oppnådde toppkarakteren A i to eller flere miljøkategorier. Til sammen var det over 15.000 selskaper som ble målt med bakgrunn i data rapportert gjennom CDPs spørreskjemaer i 2022.

To A’er og en A-
CDP har anerkjent Borregaard for tiltak for å redusere utslipp, klimarisiko, samt arbeidet med på å utvikle lavutslippssamfunnet videre. Borregaard skåret A for måten selskapet bidrar innen klimaendringer. 18.700 selskaper rapporterte innen denne kategorien i 2022, 283 av disse (1,5%) kom på årets A-liste for klimaendringer. Borregaard oppnådde også A innen temaet avskoging (tømmer), i tillegg til en A- innen temaet vannsikkerhet. Borregaard er dermed blant de høyest rankede selskapene på CDPs liste.

Bærekraft er et nøkkelelement i Borregaards forretningsmodell og én av selskapets tre kjerneverdier. Selskapet tilbyr bærekraftige produkter med gode klima- og miljøregnskap som erstatter oljebaserte produkter. Dette er selskapets femte år på CDPs A-liste for klimaendringer.
- Bærekraft er høyt prioritert gjennom hele vår verdikjede og vi foretar betydelige investeringer på dette området. Både måten konsernet drives på og produktene vi produserer er bærekraftige og møter globale behov, sier administrerende direktør i Borregaard Per A. Sørlie.

Gullstandarden
CDPs årlige miljøvurdering anses som gullstandarden for å måle selskapers åpenhet om miljøforhold. Organisasjonen benytter en detaljert og uavhengig metodikk for å vurdere selskapene. Selskapene får en poengsum fra A til D- basert på omfattende formidling, bevissthet og håndtering av miljørisiko, samt demonstrasjon av beste praksis knyttet til miljøledelse med ambisiøse og meningsfulle mål.

- Vi gratulerer alle selskapene på årets A-liste. Miljøtransparens er det første viktige skrittet mot en netto-null og naturpositiv fremtid. I et år med stadig økende miljøbekymringer rundt om i verden – fra ekstremvær til enestående tap for naturen – er behovet for samarbeid om transformerende og presserende endringer mer kritisk enn noen gang, sier Dexter Galvin, Global Director of Corporations and Supply Chains ved CDP.

Listen over selskaper som havnet på CDPs A-liste i år finner du her: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

 

Om Borregaard
Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, fornybare råmaterialer, produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter i en rekke anvendelsesområder innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasøytisk industri, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Borregaard har 1100 ansatte i fabrikker og salgskontorer i 13 land i Europa, Asia og Amerika. 

 

Om CDP
CDP er en global ideell organisasjon som driver verdens miljørapporteringssystem for selskaper, byer, stater og regioner. Organisasjonen ble grunnlagt i 2000 og arbeider med mer enn 680 investorer med over 130 milliarder dollar i aktiva. CDP var først ute med å benytte kapitalmarkeder og bedriftsanskaffelser til å motivere selskaper til å rapportere sine miljøpåvirkninger, redusere klimagassutslipp, ivareta vannressurser og beskytte skoger. Nesten 20.000 organisasjoner rundt om i verden rapporterte data gjennom CDP i 2022, inkludert mer enn 18.700 selskaper som representerte halvparten av de globale markedsverdiene, og over 1100 byer, stater og regioner. CDP har den største miljødatabasen i verden, og CDP-skåringer er mye brukt for å drive investerings- og anskaffelsesbeslutninger mot en bærekraftig og robust nullutslippsøkonomi. CDP er en av grunnleggerne av Science Based Targets-initiativet, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda og Net Zero Asset Managers-initiativet. Besøk cdp.net eller følg oss på @CDP for å finne ut mer.