20 millioner kroner fra forskningsrådet

Borregaard vil motta 20 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til prosjektet «VASP - Value added sugar platform». Pengene fordeles over 4 år og gir en ytterligere verdiøkning i BALI-konseptet gjennom å optimalisere kritiske prosesstrinn, produsere skreddersydd sukker, samt utvikle høyverdi produkter fra sukker.

Borregaard skal gjennom prosjektet samarbeide med universiteter og teknologileverandører, som dermed vil få sin del av disse midlene.

Fakta om BALI-prosjektet:

BALI har et eget demonstrasjonsanlegg som kalles Biorefinery Demo. Anlegget startet innkjøring sommeren 2012 og ordinær drift i 1. kvartal 2013.

Anlegget baserer seg på Borregaards egenutviklede BALI-teknologi og er en videreføring av dagens bioraffinerikonsept. Målet er kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon av lignin og sukker fra nye råvarer. BALI-teknologien går ut på å omdanne cellulosefibrene i biomasse til sukker som blant annet kan benyttes til produksjon av 2. generasjons bioetanol, mens andre komponenter i biomassen (lignin) blir til avanserte biokjemikalier. Produktene kan erstatte oljebaserte alternativer, og råstoffet kan ikke benyttes i matvareproduksjon.

BALI-teknologien består av flere prosesstrinn og har gitt gode resultater i laboratorieskala. I demonstrasjonsanlegget oppskaleres prosessene 1000 ganger for å teste og videreutvikle teknologien fram til fullskalaproduksjon. Så langt har anlegget prosessert over 800 tonn biomasse.

Satsingen kan resultere i etablering av fullskalaproduksjon av biokjemikalier med svært godt klimaregnskap. Byggingen av selve demonstrasjonsanlegget har kostet i underkant av 140 millioner kroner, hvorav 58 millioner kroner er investeringsstøtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Innovasjonsprosjektet BALI har også høstet 19 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd, samt 35 millioner kroner fra EUs sjuende rammeprogram for forskning og utvikling.